Läkemedelsregimer  hjärntumörer

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras för hjärntumörer. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.

 


Gemensam information uppdaterad: 24 september 2018

Regional information uppdaterad: 24 september 2018

Regionalt