MENY

Gällande vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-05-07

5. Primär prevention

5.1 Levnadsvanor

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården bör kunna hantera frågor som gäller levnadsvanor. Arbetet bör bygga på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder för levnadsvanor

I motsats till vad som är känt för andra cancerformer finns det inga kopplingar mellan risken att få gliom och vanliga livsstilsfaktorer såsom alkohol och rökning. Den enda kända yttre riskfaktorn för gliom är joniserande strålning. Forskning har även visat en minskad risk för gliom hos individer med astma och/eller allergi (5).