MENY

Gällande vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-05-07

Bilaga 4. Performance scores (bedömning av allmäntillståndet)

Performance status enligt ECOG/WHO/Zubrod

 

Funktionsnivå/Funktionsstatus

0

Asymtomatisk – klarar normal aktivitet utan restriktioner

1

Klarar ej fysiskt ansträngande arbete. Helt uppegående.

2

Klarar egenvård, men ej arbete. Uppegående mer än halva dagen.

3

Klarar delvis egenvård. Säng- eller rullstolsbunden mer än halva dagen.

4

Klarar ej egenvård. Helt säng- eller rullstolsbunden.

5

Död.

Performance status enligt Karnofsky

Procent

Funktionsstatus

100

Asymtomatisk

90

Klarar normal aktivitet. Milda sjukdomssymtom.

80

Klarar med svårighet normal aktivitet. Måttliga symtom.

70

Klarar egenvård, men ej normal aktivitet.

60

Klarar det mesta av egenvård med viss hjälp.

50

Behöver betydande hjälp och omvårdnad.

40

Kräver särskild omvårdnad, uttalad funktionsinskränkning.

30

Kräver sjukhusvård, men är ej kritiskt sjuk.

20

Sjukhusvårdad, kräver aktiv vård/behandling.

10

Moribund.

0

Död.

Jämförelse

WHO

Karnofsky

0

100
90

1

80
70

2

60
50

3

40
30

4

20
10

5

0

Referenser

  • Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group. Oken et al. Am J Clin Oncol 1982;5:649-655.
  • The clinical evaluation of chemotherapeutic agens in cancer. Karnofsky and Burchenal, in Evaluation of chemotherapeutic agents, ed MacLeod, Columbia University Press 1949.