MENY

Nationellt vårduppdrag malignt melanom

Ungefär 40 patienter per år i Sverige genomgår behandlingen isolerad hyperterm perfusion. Huvudindikation är malignt melanom men även patienter med avancerade mjukdelssarkom i extremitet kan bli aktuella. Behandlingsprincipen kräver omfattande kringresurser och kompetens och är sedan lång tid koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Behandling

Isolerad hyperterm perfusion (ILP)

Nationell vårdenhet

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Information till utredande och remitterande enheter

Verksamhetspresentation ILP (pdf)

Dokument och länkar

Sakkunniggruppens utlåtande (pdf)
Remiss till landsting och regioner, juni 2015,  (pdf)
Remissvar och ansökningar (till annan sida)
RCCs beslutsrekommendation, febr 2016
(pdf)


Faktaägare: Stefan Rydén
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler
Gemensam information uppdaterad: 10 maj 2019