MENY
Till regionspecifikt innehåll

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer

- Swedish Head and Neck Cancer Register (SweHNCR) 

Interaktiv rapport

I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region och årtal. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport huvud- och halscancer, INCA

Nationell kvalitetsregisterrapport huvud- och halscancer, 2018 (pdf, nytt fönster)

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum väst. Alla rapporter finns i menyn till vänster

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från remissankomst till behandlingsstart: 45 dagar, 2018
  • Andel patienter bedömda i multidisciplinär konferens: 99 procent, 2018
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 94 procent, 2018

Det nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer innefattar cancer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor och spottkörtlar. Det omfattar canceranmälan, ledtider, behandlingsbeslut, kirurgisk och behandling och uppföljning.

Målet med registret är att öka kunskapen om huvud och halscancer i Sverige och peka på eventuella svagheter i utredning, behandling och uppföljning. Data ska också stödja forskning och ge möjlighet att jämföra utfall av olika behandlingsmetoder regionalt, nationellt och internationellt.

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer startades 2008. Det är utvecklat och förvaltas i ett samarbete mellan specialiteterna onkologi och otorhinolaryngologi, tillsammans med Regionalt cancercentrum väst.

 

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Uppföljningsrapport för kvalitetsregister i norr

Uppföljning kvalitetsregister RCC Norr 2015–2016 (pdf)

Kvalitetsdata

RCC Syd erbjuder öppet tillgängliga kvalitetsparametrar som bygger på data i de nationella kvalitetsregistren för cancer och uppdateras kring den första i varje månad.

Redovisning av kvalitetsparametrar.

Anders Högmo

ÖNH-läkare

Karolinska Universitetssjukhuset

porträtt

Martin Beran

 

Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan


Faktaägare: Anders Högmo, ÖNH-läkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Gemensam information uppdaterad: 9 september 2019

Regional information uppdaterad: 9 september 2019