Läkemedelsregimer huvud- och halscancer

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för huvud- och halscancer. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.

 


Gemensam information uppdaterad: 2 maj 2017

Regional information uppdaterad: 21 maj 2015

Regionalt