Standardiserat vårdförlopp huvud- och halscancer

Det standardiserade vårdförloppet för huvud- och halscancer gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet. Vårdförloppet fastställdes 2015 och innefattar ICD-koderna C00-C14, C30-C32 samt C77.0.

Gällande vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, huvud- och halscancer (pdf)
Kortversion för primärvården, huvud- och halscancer (word)

Vårdförloppet är reviderat under 2018 men landstingen har inte i uppdrag att införa förändringarna förrän vid årsskiftet 2018/2019. Du hittar den reviderade versionen här:

Vårdförlopp under revision

Förändringar i den reviderade versionen

  • Misstanke: Ordningen mellan symtomen har ändrats för att lyfta fram de vanligaste. Ordet knöl utbytt mot knuta.
  • Filterfunktion och välgrundad misstanke: texten har kortats ner utan att innebörden har förändrats.
  • Ledtider för nationell uppföljning: Tid för palliativ behandling inlagd i ledtidstabellen samt i flödesschemat: 18 kalenderdagar
  • Hantering av återfall: Nationell standardtext tillagd med följande förtydligande: Observera att SVF ska omfatta nya primärtumörer, second primaries, som uppkommer under uppföljningen av den första huvud- och halscancerdiagnosen.

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf)

Faktaägare: Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram, RCC Uppsala Örebro
Gemensam information uppdaterad: 28 juni 2018