Cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Varje år diagnostiseras omkring 550 fall av primär levercancer och 350 fall av cancer i gallblåsan och gallvägarna i Sverige. Sjukdomen är vanligare bland äldre och behandlas i huvudsak med kirurgi.

Levercancer är vanligare bland män än bland kvinnor. Sjukdomen är svår att upptäcka tidigt, bland annat eftersom levern har stor reservkapacitet. Symptomen kommer ofta i ett sent skede och kan till exempel vara diffusa smärtor i buken, illamående, trötthet och viktnedgång. Sjukdomen behandlas i vissa fall med kirurgi. Om cancern kan opereras och inte har spridit sig utanför levern överlever de flesta.

I vissa fall ges livsförlängande behandling i form av cellgifter, som ges som kemoembolisering. Man kan även ge medicinsk behandling. Den totala femårsöverlevnaden är 14 procent. Det är även vanligt att patienter med andra cancerdiagnoser får metastaser i levern – betydligt fler än de som har primär levercancer.

Cancer i gallblåsa och gallvägar är vanligare bland kvinnor än bland män. Vanliga symptom är smärtor i buken, viktnedgång och gulsot i de fall cancern täpper igen gallgångarna. Sjukdomen behandlas oftast med kirurgi. Kirurgi som syftar till en botande behandling är ofta omfattande. Det kan innebära att man opererar bort delar av levern, gallvägar och närliggande lymfkörtlar. Den relativa 5-årsöverlevnaden är 13 procent. Liksom vid levercancer är 75 procent av dem som insjuknar 65 år eller äldre.


Regionalt innehåll


Regionala patientprocessledare

Gert Lindell

regional patientprocessledare lever, pankreas, gallvägar

Skånes universitetssjukhus

 

 

Margareta Heby

regional patientprocessledare lever, pankreas, gallvägar

Skånes universitetssjukhus

 


Faktaägare: Magnus Rizell, leverkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Gemensam information uppdaterad: 11 september 2018

Regionalt