MENY

Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum. 

Registret innefattar en anmälningsblankett där diagnos, tumörutbredning, tumörstadium och andra underliggande sjukdomar registreras. Utredningstider, samt bedömningsgrund och planerad behandling anges också här. I en behandlingsblankett rapporteras genomförd behandling, som sedan följs upp i en uppföljningsblankett. Här registreras också vårdtider och komplikationer under den första månaden efter ingrepp, samt tumörutbredning enligt PAD.

Styrdokument

Styrdokument Svenskt kvalitetsregister för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa (SweLiv) 2019 (pdf)

Manualer

Användarhandbok för inrapportör i kvalitetsregister (pdf) 
Registermanual kvalitetsregister lever, gallvägar och gallblåsa - Uppdaterad version 2019-03-06 (pdf)

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning (pdf)  
Variabelbeskrivning som sökbar webbsida

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier Svenskt kvalitetsregister för cancer i lever gallvägar och gallblåsa (pdf) 

Mall för information till patienter

Registrering av personuppgifter i kvalitetsregistret för cancer i lever och gallvägar, SweLiv (word)

Rättigheter för registrerade i kvalitetsregister

Formulär

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

 1. Anmälan 2019 (pdf) - För patienter diagnostiserade från och med 2019-01-01
  Anmälan 2014 (pdf) - För patienter diagnostiserade från och med 2014-01-01
  Anmälan 2013 (pdf) - För patienter diagnostiserade från och med 2013-01-01
  Anmälan 2012 (pdf) - För patienter diagnostiserade från och med 2011-01-01
 2. A. Tumöringrepp (pdf) - För patienter diagnostiserade från och med 2013-01-01
 3. Komplikationsregistrering och PAD (pdf) - För patienter diagnostiserade från och med 2013-01-01
 4. Uppföljning/Kontroll 2 år efter behandling av primär malignitet (pdf)

Annoterade formulär 2014

 1. SweLiv - Formulär 1 (pdf) 
 2. SweLiv - Formulär 2A (pdf)
 3. SweLiv - Formulär 3 (pdf)
 4. SweLiv - Formulär 4 (pdf)

Annoterade formulär 2008

 1. NLGR - Formulär 1- 2008 (pdf)
 2. NLGR - Formulär 2 - 2008 (pdf)
 3. NLGR - Formulär 3 - 2008 (pdf)

Forskning

Pågående och avslutade forskningsprojekt (pdf)
Riktlinjer för forskning (pdf)
Publikationer från registret (pdf)


Gemensam information uppdaterad: 20 maj 2019