Nationellt vårdprogram för lungcancer

Det senaste nationella vårdprogrammet för lungcancer publicerades mars 2015.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande  vårdprogram (pdf)

Viktiga delar i vårdprogrammet är utredning och uppföljning av misstänkta lungförändringar, policy för molekylarpatologiska tester såsom EGFR- och ALK-test, och behandlingsavsnittet för de olika undergrupperna och stadierna av lungcancer. Kvalitetsindikatorer som kan följas i det nationella lungcancerregistret anges.

En uppdaterad version av vårdprogrammet är ute på remiss.
Ta del av remissversionen

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.


Regionalt innehåll


Regionala behandlingsriktlinjer

Regionalt vårdprogram för lungcancer, 2011

Neuroendokrina lungtumörer, tillägg till regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram för mesotheliom, 2009

 


Faktaägare: Gunnar Wagenius, onkolog, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Gemensam information uppdaterad: 14 november 2017

Regional information uppdaterad: 21 maj 2015

Regionalt