Nationellt vårdprogram för lungcancer

Det senaste nationella vårdprogrammet för lungcancer publicerades mars 2015.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande  vårdprogram (pdf)

Viktiga delar i vårdprogrammet är utredning och uppföljning av misstänkta lungförändringar, policy för molekylarpatologiska tester såsom EGFR- och ALK-test, och behandlingsavsnittet för de olika undergrupperna och stadierna av lungcancer. Kvalitetsindikatorer som kan följas i det nationella lungcancerregistret anges.

Observera att en uppdaterad version av vårdprogrammet är under framtagande.

Kommande vårdprogram

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.


Regionalt innehåll


Regionala behandlingsriktlinjer

Regionalt vårdprogram för lungcancer, 2011

Neuroendokrina lungtumörer, tillägg till regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram för mesotheliom, 2009

 


Faktaägare: Gunnar Wagenius, onkolog, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 19 april 2018

Regional information uppdaterad: 19 april 2018

Regionalt