Läkemedelsregimer matstrups- och magsäckscancer

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för matstrups- och magsäckscancer. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.

 


Gemensam information uppdaterad: 5 oktober 2017

Regional information uppdaterad: 21 maj 2015

Regionalt