Registergrupp

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Registerhållare

Eva Tiensuu-Janson

överläkare Blod- och Tumörsjukdomar, Onkologisk endokrinologi

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 

 

Ledamöter

Erik Nordenström

läkare

Skånes universitetssjukhus

 

Göran Wallin

kirurg, Överläkare

Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Kristina Linder Ekberg

överläkare

Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes, Karolinska Universitetssjuk...

Christina Kjellman

specialistläkare i onkologi

Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Maja Zemmler

överläkare

Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Viktor Johanson

regional processägare endokrina buktumörer och buksarkom, överläkare, kirurg, Med. dr

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Gemensam information uppdaterad: 13 februari 2018

Regionalt