MENY

Nationellt vårdprogram neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)

Det nationella vårdprogrammet för neuroendokrina buktumörer gäller gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer och karcinom (GEP-NET och GEP-NEC). Det omfattar inte MiNEN (tidigare MANEC, blandtumörer) och Gobletcellscancer.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram neuroendokrina buktumörer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram och SVF finns nu samlade i RCCs Kunskapsbank. Kunskapsbanken ersätter appen Cancervård.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.

Ordf. vårdprogramgrupp

Eva Tiensuu Janson

Professor och överläkare Blod- och Tumörsjukdomar, Onkologisk endokrinologi

Akademiska Sjukhuset, Uppsala och Uppsala universitet


Faktaägare:Eva Tiensuu Janson
Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström
Gemensam information uppdaterad: 28 januari 2020