Nationell kvalitetsregistergrupp njurcancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Börje Ljungberg

urolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

 

Ann-Helen Scherman Plogell

urolog

Södersjukhuset

Annika Håkansson

onkolog

Skånes universitetssjukhus

Benny Holmström

urolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Britt-Inger Dahlin

sjuksköterska

Norrlands universitetssjukhus

Emma Ulvskog

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Jörgen Jehander

patientrepresentant

Njurcancerföreningen

Linn Pettersson

onkolog

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Magnus Fovaeus

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Marcus Thomasson

onkolog

Norrlands universitetssjukhus

Martin Johansson

patolog

Skånes universitetssjukhus

Max Levin

onkolog

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Mikael Hellström

radiolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pernilla Sundqvist

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Peter Elfving

urolog

Skånes universitessjukhus

Sven Lundstam

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ulrika Harmenberg

onkolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Centralpersonuppgiftansvarig myndighet (CPUA)

Diana Färje

jurist

Karolinska Universitetssjukhusets styrelse, Personuppgiftsombud (PUO)

 

 

Stödjande RCC

Örjan Bäfver

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

 

Bodil Westman

sjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

Soheila Hosseinnia

statistiker

RCC Stockholm-Gotland