Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker. Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Stockholm Gotland - nationellt ansvarig

Soheila Hosseinnia

statistiker

RCC Stockholm Gotland

Örjan Bäfver

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

RCC Norr

Kerstin Rehn

registeradministratör

RCC Norr

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Syd

Rebecka Nyström

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Sydöst

Birgitta Burell

registeradministratör

RCC Sydöst

 

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst

RCC Uppsala Örebro

Catharina Östman

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro

 

Statistiker

Regional support, RCC Uppsala Örebro

Magdalena Eriksson

registeradministratör

RCC Uppsala Örebro

Carina Bodin

registeradministratör

RCC Uppsala Örebro

RCC Väst

Susanne Amsler Nordin

enhetschef registerkoordination och kanslistöd

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst