Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Diagnoser som omfattas av NPCR är adenocarcinom och dess ovanliga varianter samt småcellig neuroendokrin cancer. Registret innehåller uppgifter om diagnostik, väntetider, kontaktsjuksköterska, behandling och multidisciplinär konferens. Enkät för patientrapporterade utfallsmått, PROM, infördes i registret januari 2008.

Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport för 2017 (pdf, öppnas i nytt fönster)

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. Alla rapporter finns i menyn till vänster.

Kvalitetsindikatorer

  • Mediantid från remiss till operation: 134 dagar, 2017
  • Andel högriskpatienter med en förväntad överlevnad på mer än fem år bedömda i multidisciplinär konferens: 70 procent, 2017
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 98 procent, 2017

Nationella prostatacancerregistret startade år 1998. Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro har det nationella ansvaret för registret.

Nyhetsbrev från NPCR

Nyhetsbrev januari 2018

Nyhetsbrev november 2017

Nyhetsbrev september 2015

Nyheter i NPCR februari 2015

Nyhetsbrev september 2014


Regionalt innehåll


Regional rapport

Regional kvalitetsrapport för 2016 - Södra regionen, Maj 2017

Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015 - Södra regionen.pdf

Kvalitetsdata

RCC Syd erbjuder öppet tillgängliga kvalitetsparametrar som bygger på data i de nationella kvalitetsregistren för cancer och uppdateras kring den första i varje månad.

Redovisning av kvalitetsparametrar.

 


Faktaägare: Pär Stattin, urologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 17 september 2018

Regional information uppdaterad: 17 september 2018