Kvalitetsregisterrapporter prostatacancer

Varje år publiceras en kvalitetsrapport från Nationella prostatacancerregistret (NPCR). Alla rapporter hittar du på NPCR:s webbplats.

Faktaägare: Pär Stattin, urolog, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 24 september 2018