Nationellt vårdprogram prostatacancer

Rekommendationerna i vårdprogrammet följer i stor utsträckning Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Uppdatering av vårdprogrammet sker i regel en gång per år.


Regionalt innehåll


Regionala behandlingsriktlinjer

Regionalt vårdprogram 2013

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer (bilaga till regionalt vp 2013)

 


Faktaägare: Ove Andrén, urolog, Universitetssjukhuset, ÖrebroOve Andrén, urolog, Universitetssjukhuset, Örebro
Gemensam information uppdaterad: 14 september 2017

Regional information uppdaterad: 1 november 2017

Regionalt