MENY

Gällande vårdprogram skelett- och mjukdelssarkom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-11-22

14. Palliativ vård

För palliativ vård och insatser efter att antitumoral behandling avslutats hänvisas till det nationella vårdprogrammet för palliativ vård.

Strålbehandling kan ges i palliativt syfte för att lindra symtom. Hyperfraktionering är att föredra när den förväntade överlevnadstiden är kort, t.ex. 3 Gy till 30–36 Gy eller 4–5 Gy till 20–25 Gy. Vid smärta från skelettet kan en engångsdos med 8 Gy ha god effekt (++).

Referenser
(65, 67, 69, 71, 72, 81-98)