Nationellt kvalitetsregister sköldkörtelcancer

Det nationella kvalitetsregistret för sköldkörtelcancer (tyreoideacancer) registrerar alla patienter i Sverige med nyupptäckt primär cancer i sköldkörteln. 

Kvalitetsregistret är en bas för forsknings- och utvecklingsarbete och innehåller uppgifter om bland annat ledtider, diagnos, patologiska fynd, samt kirurgisk och onkologisk behandling. Det registrerar inte benigna tumörer eller cancer som upptäcks i samband med obduktion.

Det nationella kvalitetsregistret för sköldkörtelcancer startades 2013. Regionalt cancercentrum väst ansvarar för registret. 

Kvalitetsindikatorer 

  • Medianväntetid från remissankomst till behandlingsstart:
    72 dagar, 2016
  • Andel patienter bedömda i multidisciplinär konferens:
    89 procent, 2016
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad:
    88 procent, 2016

 

Rapporter

 

Årsrapport nationellt kvalitetsregister sköldkörtelcancer 2016 (pdf)

 

Tidigare rapporter

Årsrapport nationellt kvalitetsregister sköldkörtelcancer 2015 (pdf)

Årsrapport nationellt kvalitetsregister sköldkörtelcancer 2014 (pdf)

Årsrapport nationellt kvalitetsregister sköldkörtelcancer 2013 (pdf)

Faktaägare: Joakim Hennings, kirurg, Östersunds sjukhus, Östersund
Gemensam information uppdaterad: 26 september 2017