Nationell vårdprogramgrupp sköldkörtelcancer

Ordförande

Joakim Hennings

kirurg

Östersunds sjukhus, Östersund

 

 

Ledamöter

Catharina Ihre Lundgren

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 

Göran Wallin

kirurg, Överläkare

Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Oliver Gimm

kirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Erik Nordenström

kirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Jakob Dahlberg

regional processägare sköldkörtelcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Patientrepresentant

Peter Lakwijk

Patient- och närståendeföreträdare

 

 

Stödjande RCC Väst

Katrín Gunnarsdóttir

enhetschef statistik

RCC Väst

 

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst

Faktaägare: Joakim Hennings, kirurg, Östersunds sjukhus, Östersund
Gemensam information uppdaterad: 27 april 2018