MENY

Nationell kvalitetsregistergrupp för testikelcancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Olof Ståhl

ordförande kvalitetsregistergruppen

Skånes universitetssjukhus

 

 

Ledamöter

Karin Söderberg

Onkologiska kliniken Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 

Anna Laurell

Onkologiska kliniken Akademiska sjukhuset, Uppsala

Gabriella Cohn-Cedermark

Onkologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Anders Kjellman

Urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Aleksander Giwercman

Reproduktionsmedicinskt centrum Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Ulf Håkansson

Urologiska kliniken Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Najme Wall

onkolog

Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset, Linköping

 

 

Referenspatolog

Birgitta Sundelin

Patologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

Gunilla Chebil

Unilabs, Skövde

Referensradiolog

Lennart Blomqvist

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

 

Patientrepresentanter

Erik Sillén

Stockholm

 

Johan Löfgren

Malmö

Stödjande RCC

Ann-Sofie Allansson

registeradministratör

RCC Syd

 

Jenny Bendz

produktägare, informatiker

RCC Syd

Pia Löthgren

statistiker

RCC Syd


Faktaägare: Olof Ståhl, Onkologiska kliniken, SUS, Lund
Gemensam information uppdaterad: 23 januari 2018