MENY
Till regionspecifikt innehåll

Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum. 

Manualer

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning tjock- och ändtarmscancer (pdf)

Äldre variabelbeskrivning 2014

Variabelbeskrivning tjock- och ändtarmscancer 2014 (pdf)

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier tjock- och ändtarmscancer (pdf)

Exklusionskriterier - Uppföljning

Exklusionskriterier uppföljning (pdf)

Mall för information till patienter

Registrering av personuppgifter i kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer samt tumörer i ändtarmsöppningen (word)

Rättigheter för registrerade i kvalitetsregister

Formulär för patienter med diagnosdatum fr.o.m. 2017

 1. Formulär canceranmälan (pdf)
 2. Formulär bilddiagnostik (pdf)
 3. Formulär operation (pdf)
 4. Formulär PAD (pdf)
 5. Formulär 30-dagarsuppföljning (pdf)
 6. Formulär onkologisk behandling (pdf)
 7. Formulär för uppföljning (pdf)

Formulär för patienter med diagnosdatum 2016

 1. Formulär canceranmälan (pdf)
 2. Formulär för bilddiagnostik (pdf)
 3. Formulär operation/behandling (pdf)
 4. Formulär PAD (pdf)
 5. Formulär för 30-dagarsuppföljning (pdf)
 6. Formulär onkologisk behandling (neoadj/adj el behandl vid generaliserad sjd) (pdf)
 7. Formulär för uppföljning (pdf)

Gamla formulär

Canceranmälan tjock- och ändtarmscancer 2014 (pdf)

Onkologblankett generaliserad behandling 2014 (pdf)

Onkologblankett neoadjuvant/adjuvant 2014 (pdf)

Uppföljning för tumörer diagnostiserade alla år 2014 (pdf)

Forskning

Godkända forskningsprojekt 2013—2018 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Forskningspublikationer tjock- och ändtarmscancer 2000—2018 (pdf)

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regionalt formulär RCC Uppsala Örebro

Registreringsblankett 14 04 01 (version Uppsala Örebro)


Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 27 januari 2020