MENY
Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer urinblåse- och urinvägscancer

Här finns så kallade regimer, det vill säga tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för cancer i urinblåsa och urinvägar.

I nationella regimbiblioteket finns även basfakta om antitumorala läkemedel.

Ladda ner antitumorala regimer för urinblåse- och urinvägscancer

Läs basfakta för läkemedel


Faktaägare: AnnSofie Fyhr, apotekare, RCC syd
Gemensam information uppdaterad: 6 september 2019

Regional information uppdaterad: 6 september 2019