Nationellt vårdprogram njurcancer

Vårdprogrammet för njurcancer 2017 är en uppdatering av vårdprogrammet från 2013. Samtliga kapitel har uppdaterats och är anpassat till internationella riktlinjer, till exempel European Association of Urology, EAU.

Gällande vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Behandlingsalternativ vid metastaserad sjukdom har uppdaterats då ett flertal nya läkemedel har godkänts sedan 2013. Rekommendationer för kirurgisk behandling har också tydliggjorts. 

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland.

Faktaägare: Börje Ljungberg, urolog, Norrlands Universitetssjukhus Börje Ljungberg, urolog, Norrlands Universitetssjukhus
Gemensam information uppdaterad: 5 april 2018