Nationell kvalitetsregistergrupp för urinblåsecancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Registerhållare och ordförande

Truls Gårdmark

Ordförande, registerhållare

Urologkliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm

Vice Ordförande

Staffan Jahnson

Ledamöter

Amir Sherif

urolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

Erika Jonsson

onkolog

Onkologkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Per-Uno Malmström

urolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abolfazl Hosseini-Alibad

urolog

Urologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Anders Ullén

onkolog

Onkologkliniken, Karolinska universitessjukhuset, Stockholm

Johan Johansson

urolog suppleant

Urologsektionen, Kirurgiska kliniken, Centralsjukhuset, Kalmar

Fredrik Liedberg

urolog

Skånes universitetssjukhus

Petter Kollberg

urolog suppleant

Skånevård SUND

Anna-Karin Lind

Sköterskerepresentant

Skånes universitetssjukhus

Jenny Wanegård

Sköterskerepresentant

Skånes universitetssjukhus

Ulf Lönn

Onkolog

Linköping universitetssjukhus

Helena Thulin

Sköterskerepresentant

Karolinska sjukhuset

Gun Danielsson

Sköterskerepresentant

Karolinska sjukhuset

Markus Johansson

Urologsuppleant

Sundsvalls sjukhus

Magdalena Cwikiel

onkolog

Onkologkliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Helén Hummer

uroterapeut

Universitetssjukhuset Örebro

Anna Rossander

urologsuppleant

Kungsbacka sjukhus

Viveka Ströck

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Elisabeth Öfverholm

regional processägare urinblåsecancer, onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Stödjande RCC

Christina Nilsson

registeradministratör

RCC Syd

 

Annika Wendt-Wesén

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Jenny Bendz

informatiker

RCC Syd

Pia Mårtensson-Löthgren

statistiker

RCC Syd

Patientrepresentant

Jan Persson

Patientrepresentant

Faktaägare: Staffan Jahnson, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Gemensam information uppdaterad: 8 mars 2018