MENY

Nationell kvalitetsregistergrupp för urinblåsecancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Registerhållare och ordförande

Truls Gårdmark

urolog

Urologkliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm

Vice Ordförande

 

Staffan Jahnson

urolog

Ledamöter

Amir Sherif

urolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

Anders Ullén

onkolog

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Anna Rossander

urolog (suppl)

Västra Götalandsregion

Anna-Karin Lind

urologsjuksköterska

Skånes universitetssjukhus

 

Christina Kåbjörn Gustafsson

patolog

Patologi och Cytologi, Ryhov

Elisabeth Öfverholm

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Firas Abdul-Sattar Aljabery

urolog

Fredrik Liedberg

urolog

Skånes universitetssjukhus

Gun Danielsson

urologsjuksköterska

Karolinska sjukhuset

Göran Sahlén

urolog (suppl)

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Helén Hummer

uroterapeut

Universitetssjukhuset Örebro

Helena Thulin

urologsjuksköterska

Karolinska sjukhuset

Ingrida Verbiene

onkolog

Universitetssjukhuset Linköping

Jenny Wanegård

urologsjuksköterska

Skånes universitetssjukhus

Johan Johansson

urolog (suppl)

Urologsektionen, Kirurgiska kliniken, Centralsjukhuset, Kalmar

Johan Sandzén

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Karin Falkman

urolog (suppl)

Södersjukhuset, Stockholm

Karin Söderkvist

onkolog

Norrlands universitetssjukhus Onkologiska Kliniken, Umeå

Markus Johansson

urolog (suppl)

Sundsvalls sjukhus

Per Hamrin

urologsjuksköterska

Region Kalmar län

Petter Kollberg

urolog (suppl)

Skånevård SUND

Rita Pedersen

patolog (suppl)

Hallands sjukhus, Halmstad

Tomas Jerlström

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Viveka Ströck

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Stödjande RCC

Ann-Sofie Allansson

registeradministratör

RCC Syd

 

Annika Wendt Wesén

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Jenny Bendz

produktägare, informatiker

RCC Syd

Pia Löthgren

statistiker

RCC Syd

Patientrepresentant

Olle Olsson

patientrepresentant, ILCO

 

Jan Persson

patientrepresentant


Faktaägare: Truls Gårdmark, urologkliniken Danderyds sjukhus, Stockholm
Gemensam information uppdaterad: 23 september 2019