Nationell vårdprogramgrupp för urinblåsecancer

Ordförande

Fredrik Liedberg

urolog

Skånes universitetssjukhus

 

 

Ledamöter

Amir Sherif

urolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

Abolfazl Hosseini-Alibad

urolog

Urologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Anders Ullén

onkolog

Onkologkliniken, Karolinska universitessjukhuset, Stockholm

Magdalena Cwikiel

onkolog

Skånes universitetssjukhus

Per-Uno Malmström

urolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Viveka Ströck

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Elisabeth Öfverholm

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Firas Abf´dul-Sattar Aljabery

urolog

Universitetssjukhuset Linköping

Johan Sandzén

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Stödjande RCC

RCC Syd

Faktaägare: Fredrik Liedberg, ÖL Urologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Malmö
Gemensam information uppdaterad: 16 maj 2018