Till regionspecifikt innehåll

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Handläggning i norra sjukvårdsregionen

Prostatacancer

De nationella riktlinjerna för utredning och behandling av prostatacancer bör i möjligaste mån följas, men avsteg kan behöva göras beroende på aktuellt smittläge. Ny version publicerades 2020-08-20.

Handläggning av prostatacancerpatienter i norra sjukvårdsregionen 200820 (pdf, nytt fönster)