Till regionspecifikt innehåll

Screening för cancer under coronapandemin

Under pågående coronapandemi kan smittoriskerna och behovet att optimera hälso- och sjukvårdsresurserna leda till att screeningen tillfälligt kan behöva pausas.

Screening är en metod för att spåra och motverka sjuklighet hos en förmodat frisk befolkning. Under pågående coronapandemi kan smittoriskerna förknippade med att delta i screeningen eventuellt väga tyngre än den förebyggande hälsovinst som screening normalt innebär.

De resurser som screeningen tar i anspråk kan i detta extraordinära läge också bedömas göra större nytta i andra delar av hälso- och sjukvården.

Både ökade risker och behovet att optimera resurserna kan leda till att screeningverksamheten tillfälligt kan behöva dras ner. Detta kräver dock full insikt i de lokala förutsättningarna och besluten måste därför tas av respektive region.

Löpande bedömning

Utifrån att förutsättningarna är olika över landet anser RCC i samverkan att det är viktigt att varje region löpande gör en bedömning så att screening för bröst-, livmoderhals- och tjock- och ändtarmscancer kan fortgå i så normal omfattning som möjligt.

I de fall screeningen tillfälligt behöver pausas ska en plan tas fram för hur screeningen ska återupptas.

Mammografienheterna är öppna och tar emot alla kvinnor med symtom som gör dem oroliga för att de kan ha cancer.

Mammografiscreening startar upp igen

En genomgång av Dagens Medicin 18 maj, visar att samtliga regioner som pausat mammografiscreening under coronaepidemin är på gång att starta upp igen, om än inte fullt ut.

 • Västernorrland: Paus. Screening återupptas på två av tre enheter den 25 maj. Kvinnor äldre än 70 år kallas inte under pågående pandemi.
 • Jämtland-Härjedalen: Ingen paus.
 • Västerbotten: Ingen paus.
 • Norrbotten: Paus. Öppnar i vecka 22 i Kiruna och Piteå. Fortfarande stängt i Luleå och Boden
 • Västmanland: Kraftig neddragning, men har börjat öppna upp mer.
 • Uppsala: Ingen paus.
 • Dalarna: Paus. Screeningen startar i begränsad skala den 18 maj.
 • Gävleborg: Paus, men beslut finns om att öppna screening igen.
 • Örebro: Ingen paus.
 • Värmland: Nerdragning till 60 och 70 procent av normalt program, men fungerar nu normalt.
 • Sörmland: Paus. Screening i gång från början av maj i ”något begränsad skala”.
 • Stockholm Gotland: Startade successivt i maj för 40–60-åringar och i mitten av september återupptogs den även för 70-74-åringar.
 • Östergötland: Paus under den mest intensiva perioden. Screening är i gång i Motala och ”inom kort” även i Norrköping och Linköping.
 • Jönköping: Ingen paus.
 • Kalmar: Ingen paus.
 • Kronoberg: Paus. Startade på halvfart från vecka 20 i Ljungby och från vecka 22 i Växjö.
 • Blekinge: Kvinnor över 70 år slutade att kallas den 23 mars. All screening har flyttat till Karlshamn där det finns ett avskilt väntrum
 • Skåne: Ingen paus.
 • Halland: Nerdragning vissa veckor på grund av personalbrist. Kvinnor över 70 år kallas inte.
 • Västra Götalandsregionen: Ingen paus, förutom i Nu-sjukvården där man startade screening igen i början av maj.

Källa: Joakim Ramos lägesbild från 15 april, uppdaterad av Dagens Medicin i regioner som pausat/begränsat screeningen.

Mammografiscreening i gång i hela riket, Dagens Medicin

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Gynekologisk cellprovtagning

Kallelser till gynekologisk cellprovtagning i Västra Götalandsregionen och Region Halland pausades i slutet av mars 2020. Screeningen har återupptagits succesivt under våren. 

Den 17 augusti startade både Region Halland och Västra Götalandsregionens barnmorskemottagningar cellprovtagning igen, efter några månaders uppehåll på grund av covid-19.
 

 

Mammografi

Modifierad mammografiscreening i VGR under covid-19-pandemin (pdf)

Kontakt

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention

RCC Väst

 

Anne Ekeryd-Andalen

regional processägare livmoderhalscancerprevention

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Trollhättan.

Anna Karevi Verdoes

enhetschef vårdutveckling

RCC Väst