MENY

Regional patientprocessledare (RPPL) inom RCC Syd med särskilt ansvar för cancerrehabilitering inom primärvården

RCC Syd är ett kunskaps- och utvecklingscentrum som genom regional och nationell samverkan ska bidra till en mer patientfokuserad, jämlik, säker och effektiv cancervård. Vi söker nu en regional patientprocessledare med särskilt ansvar för cancerrehabilitering inom primärvården.

Uppdragets innehåll

Uppdraget som regional patientprocessledare innebär att arbeta för en mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård i enlighet med nationella kriterier för Regionala cancercentra.

Huvudsyfte

Förbättrad funktion/livskvalitet för patienter i samband med cancerbehandling och efter avslutade insatser från specialistvården.

Arbetsbeskrivning

Du ska identifiera kontaktpersoner och skapa nätverk för cancerrehabilitering inom primärvården i Södra sjukvårdsregionen. Du ska ansvara för att samordna och bidra till kompetenshöjande insatser inom området t.ex. arrangemang av föreläsningar och utbildningsinsatser. Vidare ska du identifiera och sprida goda exempel på välfungerande rehabilitering, utforma förslag till förbättrade rutiner för aktiv överlämning från specialistvården t.ex. genom standardiserade remisser till primärvården för livsstilsförändring.

I samverkan med rehabiliteringsprofession inom primärvården ska du starta upp projekt för förbättrad tillgång till rehabilitering t.ex. i form av gruppverksamhet utifrån rådande evidens och efterfrågat behov inom patientgruppen. Vid positiv utvärdering av projekt sprida koncept och uppmuntra till breddinförande. Du ska även samverka med kontaktsjuksköterskor i RCC Syds prehabiliteringssatsning och RPPL för prevention i frågor som tangerar ämnesområdet.

I uppdraget ingår även att arbeta med omvärldsbevakning av basal cancerrehabilitering, t.ex. undersöka hur man arbetar i våra nordiska grannländer.

I uppdraget ingår arbete med

  • Rutiner för aktiv överlämning från specialistvården
  • Primärvårdens roll inom cancerrehabilitering före, under och efter

         cancerförloppet i samverkan med specialistvården

  • Efterlevnad av primärvårdsriktlinjer för cancerrehabilitering i Södra sjukvårdsregionen
  • Kompetens för cancerrehabilitering inom primärvården
  • Tillgänglighet till cancerrehabilitering inom primärvården t.ex. fysisk träning
  • Nätverk för cancerrehabilitering

Kvalifikationer

Vi söker dig som är intresserad av att utveckla cancervården och specifikt rehabiliteringen för patienter med cancer med fokus på primärvårdens roll. Du bör ha erfarenhet av arbete med patienter med cancer i specialistvård alternativt primärvård och en yrkesprofession med rehabiliteringskompetens t.ex. fysioterapeut, kurator, arbetsterapeut etc. En extra merit är ett redan upparbetat nätverk och kännedom om primärvårdens ansvar avseende rehabilitering.

Anställningens omfattning

Uppdraget ersätts med 20-40 % av tjänst genom tjänsteköp och optimalt är en fördelning på två personer, en verksam inom primärvård och en inom specialistvård för att uppnå målet med en optimal samverkan mellan vårdnivåerna. Tjänstgöringsgraden blir då 10-20 %/arbetstagare.

RCC Syd svarar för omkostnader för uppdragets genomförande i form av tjänsteresor och mötesarrangemang.

Förutsättningar för uppdraget

Uppdraget som regional patientprocessledare med särskilt ansvar för cancerrehabilitering inom primärvården fr.o.m. 2020-01-01–2021-12-31 med en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader.

Uppdraget tillstyrkt av berörd verksamhetschef/enhetschef som därmed bekräftar att regional patientprocessledare erhåller schemalagd tid inom arbetstiden för uppdragets genomförande.

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av en intresseanmälan till RCC Syd, rccsyd@skane.se senast 2019-11-22.

Frågor

Hör gärna av dig om du vill veta mer om uppdraget eller har frågor till verksamhetsutvecklare Heléne Öberg helene.oberg@skane.se alt. 046-275 23 18


Ansvarig redaktör: Jenny Patera

Sidan uppdaterad: 5 november 2019