RCC Syd medverkar på Mötesplats Skåne

Mötesplats Skåne samlar företrädare från region, kommun, stat, myndighet, idéburen sektor och näringsliv från hela Skåne. Mötesplats Skåne är en del av Skånes regionala utvecklingsstrategi.

Tid: 19 augusti

Plats: Dockplatsen, Malmö

Följande seminarier hålls av RCC Syd:

  • Nationell nivåstrukturering inom cancervården – för en bättre, säkrare och mer jämlik cancervård
  • Geomappning – framtidens underlag för prognos av insjuknande och preventiva insatser?
  • Dubbelt så många med cancer år 2040 om inget görs – är Region Skåne redo för att ta krafttag för att uppfylla en god cancervård och en forskning i världsklass? 
  • Folkhälsoarbete – kedjan som räddar liv

Läs mer om Mötesplats Skåne och ta del av det fullständiga programmet här.