En dag för patientföreningar, patienter och närstående

Informations- och erfarenhetsutbyte - vad händer på RCC Syd, erfarenheter från Danmark, patientföreningar och deras arbete.

Tid: 8 december

Plats: Medicon Village, Lund

RCC Syd bjuder in till informations- och erfarenhetsutbyte mellan RCC Syd, patienter och närstående. Ett av RCC´s uppdrag är att engagera patientrepresentanter och arbeta aktivt med patientens ställning där delaktighet, inflytande, information och rättigheter ingår. Välkomna till RCC Syd i Lund den 8 december för att träffa olika företrädare för patienter och närstående samt information om vad som händer just nu inom cancervården.

Information och anmälan hittar du här