Informationsseminarium om kortare väntetider i cancervården

Välkommen till en eftermiddag med efterföljande mingel om "Varje dag räknas", den nationella satsningen på kortare väntetider i cancervården.

Tid: 8 juni

Plats: Medicon Village

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) bjuder i samarbete med vårt Patient- och närståenderåd in till ett informationsseminarium gällande kortare väntetider i cancervården, standardiserade vårdförlopp (SVF).

Mer information