Temadag Cancerrehabilitering

En dag för kontaktsjuksköterskan samt övriga i teamet som arbetar i mötet med patient och närstående

Tid: 10 november

Plats: Hörsalen Medicon Village, Lund.

Den 10 nov 2016 arrangerar RCC Syd sin sedvanliga temadag. Denna gång temat cancerrehabilitering – patientens behov.

Målgrupp: Patientprocessteam i Södra sjukvårdsregionen (Kronoberg, Blekinge, Halland och Skåne) kontaktsjuksköterskor, läkare, sekreterare/koordinatorer, sjukgymnaster, kuratorer, chefer, undersköterskor, arbetsterapeuter etc.

Program och anmälan hittar du här