Utbildningsdag för barnmorskor inför Primärscreening HPV

Utbildningsdag för barnmorskor på KK, Skåne/Kronoberg/Blekinge/Halland, tänkta att handha organisation och uppföljning av kvinnor med cellförändringar, i samband med införande av Primärscreening HPV.

Tid: 15 november

Plats: Hässleholm

Inbjudan till utbildningsdagen skickas till utvalda verksamhetschefer, att förmedla inom organisationen. Endast inbjudna kan anmäla sig till kursen.

Vid frågor, kontakta Anna Palmstierna, Utvecklingsbarnmorska RCC Syd