Funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Samarrangemang mellan RCC Syd och Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi.
Ett möte med föreläsningar och tillfälle till nätverksbyggande med kunskapsutbyte. Alla oavsett specialitet och profession som arbetar med bäckencancer är hjärtligt välkomna.

Tid: 6 oktober - 7 oktober

Plats: Jubileumsaulan, SUS Malmö