Nätverksträff för koordinatorer i standardiserade vårdförlopp (SVF)

Tid: 13 oktober

Plats: Hässleholm