Kick-off standardiserade vårdförlopp Skåne

Region Skåne har kick-off för nya diagnoser inom de standardiserade vårdförloppen (SVF).

Tid: 1 september

Plats: Hörsalen, Medicon Village, Lund

Detta event anordnas av Region Skåne och riktar sig främst till relevant personal inom regionen, men intresserade från andra delar av södra sjukvårdsregionen är också välkomna. 

Mer information om eventet