Möte för processledare

Tid: 22 september

Plats: Flädie Mat och Vingård

RCC Syd välkomnar den 22 september 2016 alla regionala processledare till Flädie Mat och Vingård utanför Lund. Även lokala processledare och linjechefer är välkomna i mån av plats.

Mer information och anmälan