Mat och cancer 2017

Välkommen till en konferens om nutritionens betydelse för primär och sekundär cancerprevention.

Tid: 23 januari

Plats: Skånes universitetssjukhus Malmö, Jubileumsaulan

Konferensen arrangeras av Dietisternas Riksförbund och Regionala cancercentrum i samarbete med World Cancer Research Fund International.

Konferensen riktar sig främst till professioner inom hälso- och sjukvård, folkhälsa och till politiker. 


Inbjudan med program (pdf)

Anmälan

Kostnad för dagen är 750 kr, inklusive fika och lunch.
Anmälan görs via http://www.drf.nu/matochcancer-anmalan/
Sista anmälningsdag är 31 december, 2016.

Information uppdateras löpande på www.matochcancer.se