En dag för kontaktsjuksköterskan

En dag för kontaktsjuksköterskan och teamet runt patienten med cancer 30 maj 2017

Tid: 30 maj

Plats: Hörsalen Medicon Village, Lund

Dagen bjuder på teman som är efterfrågade av kontaktsjuksköterskor med flera som kommer i kontakt och arbetar med patienter med cancer. Allt från sakkunskap och konkreta råd till en patients egna erfarenheter av cancer och kontakter med vården.

Dagen börjar klockan 09:00 med kaffe/te och klockan 09:30 startar dagen med information och nyheter från RCC Syd.

Mer information och anmälan hittar du här