En dag för kontaktsjuksköterskan och teamen

Efterfrågan att få ta del av forskning om kontaktsjuksköterskans roll och funktion är stor. Dagen bjuder bland annat på omvärldsspaning, forskningsläget och kontaktsjuksköterskors egna erfarenheter.

Tid: 15 november

Plats: Medicon Village, Lund

Målgrupp: Kontaktsjuksköterskor och övriga professioner som ingår i teamen runt patienter med cancer
Plats: Hörsalen, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund
Tid: 15 november 2017 klockan 09:30-16:00. Samling och kaffe kl 9:00
Sista anmälningsdag: 3 november

Ta del av program och anmäl dig här