Informations- och erfarenhetsutbyte för patientföreningar, patienter och närstående

Välkommen till ett dialogmöte med fokus på cancerrehabilitering och prevention

30 november

Medicon Village, Lund

- Vad är och vad innebär cancerrehabilitering?

- Vad är ett hälsofrämjande samtal och hur involveras patienten?

Läs mer och anmäl dig här

Sidan uppdaterad: 3 oktober 2017