Regiondag om MR

MR har de senaste åren utvecklats till en av de viktigaste teknikerna för preoperativ utredning och stadieindelning inom cancervården. Samtidigt finns problem med tillgänglighet och behov av att skapa gemensamma MR-protokoll för att undvika att undersökningar behöver kompletteras eller göras om när patienter remitteras inom regionen.

Tid: 9 november

Plats: Kristianstad

RCC Syd välkomnar alla som arbetar med MR i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Halland till en dag där vi kan diskutera hur vi kan förbättra och utveckla MR-verksamheten. Exempel på frågor vi vill belysa:

  • Hur ser den aktuella situationen ut när det gäller väntetider till MR? Hur kan vi hjälpas åt för att förbättra situationen?
  • Hur ser våra lokala MR-protokoll ut? Hur kan vi skapa gemensamma protokoll som fungerar i hela regionen?

Mer information