Temadag Cancerrehabilitering inom primärvården

Dagen riktar sig till alla yrkesgrupper inom primärvården som möter patienter med cancerdiagnos eller patienter som tidigare genomgått cancerbehandling.

Tid: 29 november

Plats: Malmö

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Rehabiliteringsinsatserna ska ge patienter och dess närstående stöd att leva ett så bra liv som möjligt.

Under dagen lyfts ämnen som t.ex. levnadsvanors betydelse för cancer, det nya vårdprogrammet för cancerrehabilitering, cancerrehabilitering i internatform samt information från SUS övergripande konsultteam för cancerrehabilitering.

Ta del av programmet och anmäl dig här