Temadag för kontaktsjuksköterskor

Välkommen till utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor med flera den 25 april 2019!

Tid: 25 april

Plats: Medicon Village, Lund

Teman för dagen är elektronisk Min vårdplan där kontaktsjuksköterskor från Blekinge och Skåne tillsammans med nationella projektteamet berättar om införandet av Min vårdplan. Därefter kopplar vi på Regimbiblioteket med patientinformation som kan läggas in i Min vårdplan. Vi får ta del av erfarenheter i arbetet med prehabilitering av patienter inför behandling inom övre GI och därefter pågående forskning av multidisciplinära konferenser i cancervården: funktioner och erfarenheter.

Fullbokat, läs mer här