Uppföljning av workshop om funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Under 2018 genomfördes workshop om funktionella besvär efter behandling för cancer i bäckenet.
Syftet med workshopen var att
• informera om kunskapsunderlaget ”Vägledning i bäckencancerrehabiltering”
• synliggöra lokala och regionala rehabkompetenser
• främja utvecklingen av nya lokala nätverk över klinikgränserna

Tid: 17 april

Plats: Kristianstad

Nu under 2019 kommer vi att erbjuda möjlighet för ett uppföljande möte. Detta möte vänder sig till dig som var med på workshopen under 2018 men även till övriga som möter patienter som behandlas/har behandlats för cancer i bäckenet.

Läs mer och anmäl dig här