Dialogmöte regionala patientprocessledare

Välkomna till årets sista dialogmöte!

Tid: 6 december

Plats: Medicon Village Lund