Nationell kontaktsjuksköterskedag

Nationell kontaktsjuksköterskedag i Stockholm 18 mars 2019
Lokal: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm.
Deltagaravgift: tidig 1 200 kr före 31 januari, därefter 1 600 kr

Tid: 18 mars

Plats: Stockholm