Workshop om cancerrehabilitering

Workshop om cancerrehabilitering i Stockholm den 19 mars.
Tid: 8.30 – 12.00
Lokal: Norra latin, Stockholm

Tid: 19 mars

Plats: Stockholm

Kontaktsjuksköterskans roll i cancerrehabilitering

Moderator: Gail Dunberger
Föreläsning av Darcy Burbage om hur hon som kontaktsjuksköterska jobbar med cancerrehabiliterinng och därefter diskussioner där möjlighet ges att dela erfarenheter och få inspiration att vidareutveckla det egna arbetet.
Föreläsningen är på engelska och diskussionerna under workshopen sker på svenska och engelska.
Darcy Burbage är Survivorship Nurse Navigator och Palliative Care Nurse från Philadelphia USA.

Deltagaravgift: workshopen ingår i deltagaravgift för kontaktsjuksköterskedagen on onkologidagarna.

Ta del av programmet och anmäl dig här.